OM KODRESAN

PROGRAMMERA MERA

Kodresan.se handlar om lärande resor i grundläggande programmering. Och möjligheten att dela kunskap till fler genom att bli Folkbildningsambassadör i programmering. Lärresorna som just nu är under utveckling består av ett antal resmål där färden går via interaktiv video. Min målsättning är digitala läromedel i kombination med Storytelling som leker med språk utan bråk och tråk. Det kommer också finnas innehåll riktat till Folkbildningsambassadörer och pedagoger.

Programmering är viktigt att kunna i vårt moderna samhälle där program ständigt påverkar. Med kunskaper i programmering följer även möjligheten att bli appkritisk. Det handlar om demokrati och källkritik. Om språkutveckling som är kopplat till program och maskiner. Och om digital innovation.

Häng gärna med på dessa miljövänliga avgasfria lärande resor och hör av dig till mig om du vill. Jag som utvecklar Kodresan heter Fredrik Pedersen-Dambo. Ibland håller jag kurser i programmering på bibliotek och i grundskolor och det är till de verksamheterna jag riktar mig till. Mer information om programmering och mig nämns på mitt företags hemsida.

BIBLIOTEK & SKOLA

Vill du samtala om lärande resor i programmering?
Lösenordsbiljetter till biblioteksbesökare eller elever?
Vi erbjuder fortbildningskurser för pedagoger.