PEDAGOGSTATION

Lärandeprocesser

Pedagoger påverkar!

Pedagoger är viktiga ledare. Du kan påverka vad Kodresan blir och hur de lärande resorna i interaktiv video används.

I Pedagogstationen finns metodexempel, stödmaterial och forskningsrön om lärandeprocesser kopplat till vad, varför & hur som du kan använda på ditt bibliotek eller på din skola om du vill.

Vi reser tillsammans & bidrar med en god tur för alla passagerare. Lärartåget kan färdas till kända & okända resmål. Vart vill du?
Varma samtalshälsningar
Fredrik Pedersen-Dambo (Om mig)

BIBLIOTEK & SKOLA

Vill du samtala om lärande resor i programmering?
Anlita Kodresan till kurs på bibliotek eller skola?
Fortbildningskurser till pedagoger