AMBASSADÖR

Låt kunskap resa

När du har deltagit i kurs genom Kodresan på bibliotek eller skola och visat att du har tillräckliga kunskaper kan du bli Folkbildningsambassadör i programmering!
I Ambassadörsresan får du veta mer om folkbildning och olika sätt att lära ut. Är du redo för en ny högre nivå (level) och lärresa? Restid: 20 minuter

Repeat om lärandeprocess

Ambassadörer

Hurra & Tack för att du sprider kunskap från kurser på bibliotek och skola ut i världen! Det du gör är viktigt!
2023 års Folkbildningsambassadörer
<22/3: Sju deltagare, Kungsängens bibliotek/>
<19/4: Fem deltagare, Bro bibliotek/>
<18/8: Fem deltagare, Kungsängens bibliotek/>
17 Folkbildningsambassadörer i programmering!

BIBLIOTEK & SKOLA

Vill du samtala om lärande resor i programmering?
Anlita Kodresan till kurs på bibliotek eller skola?
Fortbildningskurser till pedagoger